એક્શન મોડમાં વડાપ્રધાન મોદી સરકાર એપ બૅન બાદ હવે ચીનીઓના વીઝા પર પણ સકંજો,અને લેવાયો આ મોટો નિર્ણય…


એક્શન મોડમાં વડાપ્રધાન મોદી સરકાર એપ બૅન બાદ હવે ચીનીઓના વીઝા પર પણ સકંજો,અને લેવાયો આ મોટો નિર્ણય… | NewsReach.inSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *